Skip to main content

Bewonersplatform

Bewonersplatforms Poperinge Het stadsbestuur vindt inspraak en participatie van bewoners een belangrijke (meer)waarde in het dagelijkse beleid. Het wil dit op een gestructureerde manier aanpakken door het opzetten van bewonersplatforms in de
dorpen van Poperinge. Hiertoe sloot het lokale beleid in 2007 een overeenkomst af met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Door het opzetten van bewonersplatforms wil men komen tot een intensievere samenwerking met de lokale bewoners. Samen werken aan een duurzame leef- en woonomgeving is immers een zorg voor bewoners én beleid waarin beide partijen gedeelde verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Een bewonersplatform is een groep bewoners die op regelmatige basis rond de tafel zit om te praten over diverse knelpunten en troeven van het dorp. Bewoners bespreken tijdens de bijeenkomsten diverse thema’s zoals verkeer, woonomgeving, vrije tijd en
verenigingsleven,…

Alle info over het bewonersplatform Haringe op de Poperingesite…